BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"complete one's research" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś badania
  1. complete czasownik + research rzeczownik
    Silna kolokacja

    They hope to have completed their research within a couple years.

powered by  eTutor logo