Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's examination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś zbadanie
  1. complete czasownik + examination rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When he'd completed his examination he got out and looked again at the back.

powered by  eTutor logo