"require examination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj zbadania
  1. require czasownik + examination rzeczownik
    Silna kolokacja

    The medical examination, required of all potential immigrants, is good for one year.

powered by  eTutor logo