ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"require approval" — Słownik kolokacji angielskich

require approval kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj aprobaty
  1. require czasownik + approval rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They must pay all costs of a move, and approval is required from the county or city.

powered by  eTutor logo