ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"require guardian" — Słownik kolokacji angielskich

require guardian kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj strażnik
  1. require czasownik + guardian rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Astoria" is rate R (under 17 requires accompanying parent or adult guardian).

powered by  eTutor logo