"receive approval" — Słownik kolokacji angielskich

receive approval kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj aprobatę
  1. receive czasownik + approval rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the space of four days, we have received approval from 66 countries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo