ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"win approval" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "win approval" po angielsku

"win approval" — Słownik kolokacji angielskich

win approval kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aprobata zwycięstwa
  1. win czasownik + approval rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since then, many have made changes to win federal approval.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo