"require alertness" — Słownik kolokacji angielskich

require alertness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymagaj czujności
  1. require czasownik + alertness rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Patients should be cautioned against engaging in potentially hazardous activities requiring alertness, such as operating machinery or driving a car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo