Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"examination" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "examination" po angielsku

exam **
examination oficjalnie **

rzeczownik
 1. egzamin [policzalny]
  The exam lasted an hour and a half. (Egzamin trwał półtorej godziny.)
  She has to pass this exam. (Ona musi zdać ten egzamin.)
  Students take an examination at the end of each part. (Uczniowie biorą udział w egzaminie na końcu każdej części.)
  Did you pass the bar examination? (Zdałeś egzamin adwokacki?)
  zobacz także: chemistry exam

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

examination **

rzeczownik
 1. rozpatrywanie [policzalny lub niepoliczalny]
  In other words, it can be seen only on close examination. (Innymi słowy, można to zauważyć tylko przy bliższym rozpatrzeniu.)
  The examination of the facts will take some time. (Rozpatrywanie faktów zajmie trochę czasu.)
 2. rozpatrzenie
 3. przesłuchanie [policzalny lub niepoliczalny]
  The rest of the examination seemed to go by very quickly. (Reszta przesłuchania zdawała się iść bardzo szybko.)
  The examination of the suspect will be held on Monday. (Przesłuchanie świadka odbędzie się w poniedziałek.)
 4. oględziny
  A medical examination found they were in good health, he said. (On powiedział, że oględziny lekarskie informują o ich dobrym stanie zdrowia.)
  The examination of the house took three hours. (Oględziny domu zajęły trzy godziny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

medical examination
examination **

obrazek do "medical examination" po polsku
rzeczownik
 1. badanie lekarskie [policzalny]
  After a comprehensive examination, my doctor said I was in good condition. (Po wszechstronnych badaniach, mój lekarz stwierdził, że jestem w dobrym stanie.)
  link synonim: medical check-up

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "examination"

rzeczownik
idiom
przymiotnik
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo