ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"egzamin" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "egzamin" po polsku

egzamin

rzeczownik
 1. exam ** , examination oficjalnie **   [policzalny]
  The exam lasted an hour and a half. (Egzamin trwał półtorej godziny.)
  She has to pass this exam. (Ona musi zdać ten egzamin.)
  Students take an examination at the end of each part. (Uczniowie biorą udział w egzaminie na końcu każdej części.)
  Did you pass the bar examination? (Zdałeś egzamin adwokacki?)
  zobacz także: chemistry exam
 2. quiz *
  • egzamin, test, sprawdzian, klasówka  AmE
   This quiz will cover everything we reviewed last week. (Ten test zawiera wszystko z ostatniego tygodnia.)
   There will be a quiz on the structure of the heart next class. (Na następnych zajęciach będzie sprawdzian z budowy serca.)
   Thanks to your notes, the quiz was really easy. (Dzięki twoim notatkom sprawdzian był naprawdę prosty.)

Powiązane zwroty — "egzamin"

rzeczownik
test (sprawdzian lub egzamin) = test
egzaminator = examiner , także: examinant +1 znaczenie
egzamin ustny = oral +1 znaczenie
egzamin pisemny = writ +1 znaczenie
czasownik
oblać (np. egzamin) = fail
poprawiać (np. egzamin) = retake
zdawać (np. egzamin) = pass
skopać (np. sprawdzian, egzamin) = bomb
oblewać (np. egzamin) = flunk
egzaminować = quiz +1 znaczenie
pójść dobrze (np. egzamin) = go fine
ulać (np. egzamin) = plough BrE , plow AmE
gładko zdać (np. egzamin, test) = breeze
przymiotnik
nietrudny (np. egzamin) = easy
idiom