Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"przeegzaminować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeegzaminować" po polsku

przeegzaminować

czasownik
  1. examine ****
    • przeegzaminować (np. na uniwersytecie) [przechodni]
      I was examined by the meanest professor at our university. (Byłem przeegzaminowany przez najbardziej złośliwego profesora na naszym uniwersytecie.)
      This teacher doesn't like me; I don't want him to examine me. (Ten nauczyciel mnie nie lubi; nie chcę, żeby mnie egzaminował.)

Powiązane zwroty — "przeegzaminować"

rzeczownik
egzamin = exam , examination oficjalnie +1 znaczenie
egzaminator = examiner , także: examinant +1 znaczenie
czasownik
przymiotnik
Zobacz także: przeegzaminowanieegzaminowanie