"perform an examination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj zbadanie
  1. perform czasownik + examination rzeczownik
    Silna kolokacja

    They are expected to take a full medical history and perform a physical examination.

powered by  eTutor logo