Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompletny kilka procent
  1. complete czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also completed 64.5 percent of his passes, which led the league.

powered by  eTutor logo