"complete surveys" — Słownik kolokacji angielskich

complete surveys kolokacja
Popularniejsza odmiana: complete a survey
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukończone badania
  1. complete czasownik + survey rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was several minutes before he had completed his survey.

powered by  eTutor logo