Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's investigation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś śledztwo
  1. complete czasownik + investigation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since completing its investigation in June, the commission's effort has been moving slowly.

powered by  eTutor logo