BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"complete a MA" — Słownik kolokacji angielskich

complete a MA kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ Mamę
  1. complete czasownik + Ma rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After completing his MA he spent some time living and working in Belgrade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo