Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete one's business" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "complete one's business" po angielsku

"complete one's business" — Słownik kolokacji angielskich

complete one's business kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś biznes
  1. complete czasownik + business rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Therefore, I will give you one day to complete your business and depart."

powered by  eTutor logo