"attract business" — Słownik kolokacji angielskich

attract business kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyciągaj przedsiębiorstwo
  1. attract czasownik + business rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And what we are trying to do is attract other business into that floor space.

powered by  eTutor logo