Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete several laps" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompletny kilka kolan
  1. complete czasownik + lap rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They would have to complete two laps of this course.

powered by  eTutor logo