Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"lead several laps" — Słownik kolokacji angielskich

lead several laps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spraw kilka kolan
  1. lead czasownik + lap rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In that race, he led 47 laps and went on to win.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo