Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"fold in one's lap" — Słownik kolokacji angielskich

fold in one's lap kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodawać czyjś kolana
  1. fold czasownik + lap rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She sat on the edge of the bed, knees pressed together, hands folded in her lap.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo