BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"lead" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lead czasownik

lead + rzeczownik
Kolokacji: 359
lead singer • lead guitarist • lead protests • lead guitar • lead people • lead one's men • lead vocals • lead one's troops • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. lead guitarist = gitarzysta wiodący lead guitarist
3. lead protests = protesty wiodące lead protests
4. lead guitar = gitara prowadząca lead guitar
7. lead vocals = śpiew wiodący lead vocals
  • In that race, he led 47 laps and went on to win.
  • Lewis also led three laps, the first of his career.
  • Johnson came on strong in the second half of the race, leading 143 laps.
  • He finished 22nd and led 9 laps in that race.
  • He led 426 laps in his races here, but never the last one.
  • He would do so to an extent, leading 153 laps.
  • In 13 races here, he has led a total of 398 laps, but never the last one.
  • He led the final 24 laps to win his first Indianapolis 500.
  • He led three laps and finished 26th after a late race accident.
  • While he led nine laps, Ron has never won a race.
11. lead a diamond = spraw diament lead a diamond
14. lead visitors = goście wiodący lead visitors
15. lead vocalist = wokalista wiodący lead vocalist
16. lead one's regiment = prowadzić czyjś pułk lead one's regiment
17. lead women = kobiety wiodące lead women
19. lead members = członkowie wiodący lead members
21. lead a trump = spraw trąba lead a trump
23. lead investigators = oficerowie śledczy wiodący lead investigators
24. lead prayers = modlitwy wiodące lead prayers
25. lead critics = krytycy wiodący lead critics
26. lead all scorers = zaprowadź wszystkich strzelców bramki lead all scorers
28. lead researchers = pracownicy naukowi wiodący lead researchers
30. lead workshops = warsztaty wiodące lead workshops
31. lead officials = urzędnicy wiodący lead officials
33. lead one's family = prowadzić czyjś rodzina lead one's family
34. lead the Giants = zaprowadź Olbrzymy lead the Giants
36. lead author = autor wiodący lead author
37. lead services = służby wiodące lead services
38. lead a revolt = stój na czele buntu lead a revolt
39. lead the charge = dokonać wysiłku (w celu dokonania czegoś) lead the charge
41. lead the pack = prowadzić, przodować, być przed konkurencją, być ponad konkurentami lead the pack
43. lead the fight = kieruj walką lead the fight
45. lead scholars = uczeni wiodący lead scholars
49. lead the way = prowadzić, wskazywać drogę lead the way
50. lead a rebellion = kieruj buntem lead a rebellion
54. lead a tour = poprowadź wycieczkę lead a tour
56. lead a spade = spraw łopata lead a spade
57. lead analysts = analitycy wiodący lead analysts
63. lead an existence = prowadzić (marny) żywot lead an existence
65. lead a drive = poprowadź jazdę lead a drive
66. lead a raid = poprowadź wypad lead a raid
67. lead the Nets = spraw Siatki lead the Nets
68. lead a coalition = poprowadź koalicję lead a coalition
71. lead the world = przoduj na świecie lead the world
73. lead a mission = poprowadź misję lead a mission
77. lead the conference = poprowadź kongres lead the conference
78. lead a revolution = kieruj rewolucją lead a revolution
82. lead the race = kieruj wyścigiem lead the race
83. lead the field = prowadzić, przodować, być przed konkurencją, być ponad konkurentami lead the field
84. lead one's Championship = prowadzić czyjś Mistrzostwa lead one's Championship
91. lead demonstrations = demonstracje wiodące lead demonstrations
93. lead the others = zaprowadź innych lead the others
98. lead an attempt = poprowadź próbę lead an attempt
99. lead the Jets = spraw Odrzutowce lead the Jets
100. ability to lead = umiejętność prowadzenia ability to lead
czasownik + lead
Kolokacji: 45
help lead • continue to lead • expected to lead • chosen to lead • appointed to lead • try to lead • seem to lead • go to lead • ...
lead + przyimek
Kolokacji: 82
lead to • lead by • lead off • lead down • lead out • lead up • ...
lead + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 116
eventually lead • lead directly • lead nowhere • personally lead • easily lead • led away • quickly lead • actually lead • finally lead • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.