"lead the club queen" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprowadź klubu królową
  1. lead czasownik + queen rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But he then led the heart queen and played low from his hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo