"lead officials" — Słownik kolokacji angielskich

lead officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnicy wiodący
  1. lead czasownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    Neither of those options is likely to happen, this person said, which led officials to believe the deal would be called off.