BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"lead the league" — Słownik kolokacji angielskich

lead the league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprowadź ligę
  1. lead czasownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In their first season, they led the league with a 43-17 record.

powered by  eTutor logo