BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"make several league" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić kilka liga
  1. make czasownik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He made 44 league and cup appearances in the 2006-07 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo