ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spend in the leagues" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj w ligach
  1. spend czasownik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He spent most of the 2001 season in the minor leagues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo