"score in the league" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynik ligi
  1. score czasownik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He scored a total of 45 goals in the league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo