BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"lead the project" — Słownik kolokacji angielskich

lead the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spraw projekt
  1. lead czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The success of this project led by the agent on the site, helped a whole new industry begin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo