"lead women" — Słownik kolokacji angielskich

lead women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety wiodące
  1. lead czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not look at the old woman being led through the door by two men in white.

    Podobne kolokacje: