"lead one's company" — Słownik kolokacji angielskich

lead one's company kolokacja
Popularniejsza odmiana: lead the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzić czyjś spółka
  1. lead czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After the death of his father, he led the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo