"lead the company" — Słownik kolokacji angielskich

lead the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprowadź spółkę
  1. lead czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    On next day he came back to lead his company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo