"lead a diamond" — Słownik kolokacji angielskich

lead a diamond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spraw diament
  1. lead czasownik + diamond rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A heart lead would have decided the issue, but West led a diamond.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo