Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"lap" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lap rzeczownik

rzeczownik + lap
Kolokacji: 14
victory lap • lead lap • lap of the circuit • opening lap • practice lap • ...
lap + rzeczownik
Kolokacji: 23
lap time • lap dog • lap pool • lap record • lap dance • ...
lap + czasownik
Kolokacji: 5
lap remaining • lap goes • lap leads • lap leaves • Lap sees
czasownik + lap
Kolokacji: 59
sit on one's lap • lead several laps • fold in one's lap • sit in one's lap • complete several laps • fall into one's lap • lay in one's lap • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. sit on one's lap = siadać czyjś kolana sit on one's lap
3. fold in one's lap = dodawać czyjś kolana fold in one's lap
4. sit in one's lap = być obecnym czyjś kolana sit in one's lap
  • They would have to complete two laps of this course.
  • The team led for around four hours and completed 249 laps.
  • He completed 112,908 laps and only led 23 of them.
  • Only 16 of the 43 cars completed all 188 laps.
  • The team completed 296 laps and finished 9th in class.
  • This race took two hours,three minutes and 13 seconds to complete 40 laps.
  • Both had technical problems and completed only a few laps.
  • I've completed three laps and managed to drive at 120mph.
  • From there, he completed all but two laps in route to a 24th.
  • The field completed 2,282 laps with no major incidents reported.
6. fall into one's lap = dostać coś niespodziewanie, bez wysiłku fall into one's lap
7. lay in one's lap = gromadzić czyjś kolana lay in one's lap
8. hold in one's lap = ukrywać czyjś kolana hold in one's lap
9. put in one's lap = zawijać czyjś kolana put in one's lap
10. drop into one's lap = wpaść komuś w ręce, zyskać coś bez wysiłku drop into one's lap
11. hold on one's lap = czekać czyjś kolana hold on one's lap
12. rest in one's lap = reszta w czyjś kolana rest in one's lap
13. set the lap = umieść kolana set the lap
14. drop in one's lap = zachodzić czyjś kolana drop in one's lap
15. clasp in one's lap = zameczek w czyjś kolana clasp in one's lap
16. cradle in one's lap = kołyska w czyjś kolana cradle in one's lap
17. swim laps = pływaj kolanami swim laps
przymiotnik + lap
Kolokacji: 10
final lap • fastest lap • fast lap • single lap • extra lap • ...
przyimek + lap
Kolokacji: 21
in one's lap • on one's lap • into one's lap • of several laps • with several laps • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.