"complete the picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ obraz
  1. complete czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He'd worked sixteen hours straight to complete the new picture.