PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"contain pictures" — Słownik kolokacji angielskich

contain pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj obrazy
  1. contain czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It contained pictures of the pyramids, taken on his last day alive.