"contain pictures" — Słownik kolokacji angielskich

contain pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj obrazy
  1. contain czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja
    Podobne kolokacje: