"display pictures" — Słownik kolokacji angielskich

display pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy wystawy
  1. display czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the hall above the burial site are displayed pictures of the emperor.

    Podobne kolokacje: