ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"snap pictures" — Słownik kolokacji angielskich

snap pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośpieszne obrazy
  1. snap czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And why had I gone outside just before they came, to snap its picture?