"complete internship" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: complete an internship
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukończony staż
  1. complete czasownik + internship rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Students are required to complete a 12-week internship during the summer between first and second years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo