Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"complete one's review" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś przegląd
  1. complete czasownik + review rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That panel is not widely expected to complete its review until next year.

powered by  eTutor logo