"complete book" — Słownik kolokacji angielskich

complete book kolokacja
Popularniejsza odmiana: Complete Book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompletna książka
  1. complete przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was released as a complete book on March 12, 2013.

    Podobne kolokacje: