PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"complete list" — Słownik kolokacji angielskich

complete list kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełna lista
  1. complete przymiotnik + list rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The city has yet to make public a complete list.