BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"complete one's report" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś raport
  1. complete czasownik + report rzeczownik
    Silna kolokacja

    The panel is expected to complete its report next month.

powered by  eTutor logo