Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete the round" — Słownik kolokacji angielskich

complete the round kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skończ rundę
  1. complete czasownik + round rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It took more than six hours to complete last month's first round.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo