"complete picture" — Słownik kolokacji angielskich

complete picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukończony obraz
  1. complete przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You will have to read to get a more complete picture.