ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"complete lack" — Słownik kolokacji angielskich

complete lack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełny brak
  1. complete przymiotnik + lack rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With the complete lack of language it was hard to be sure.

powered by  eTutor logo