"complete repairs" — Słownik kolokacji angielskich

complete repairs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukończone naprawy
  1. complete czasownik + repair rzeczownik
    Silna kolokacja

    She completed repairs late in January 1913 and returned to sea on the 20th.

powered by  eTutor logo