Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"complete one's move" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś ruch
  1. complete czasownik + move rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The move was completed at the start of the 2011 season.

powered by  eTutor logo