BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"move" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

move rzeczownik

rzeczownik + move
Kolokacji: 53
career move • dance move • surprise move • signature move • loan move • ...
move + czasownik
Kolokacji: 127
move follows • move comes • move allows • move leads • move helps • move makes • move means • move takes • move gives • ...
czasownik + move
Kolokacji: 73
perform moves • complete one's move • plan one's move • follow one's move • move is criticized • call a move • link with a move • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
  • The move was completed at the start of the 2011 season.
  • The move will be completed by the end of the year.
  • The move was completed on the 10th of March 2009.
  • The move started on 11 June 2009, and was completed by the end of the month.
  • The move was completed when his family followed him in 1978.
  • The move to the new location was completed in 1989.
  • The move was completed in February 2008 at a cost of $1.4 million.
  • The move was completed at the end of February 2011.
  • The move was completed in August of the same year.
  • The company completed its move at the end of November 2011.
4. follow one's move = następować czyjś ruch follow one's move
6. call a move = ogłoś ruch call a move
8. move aimed = ruch dążył move aimed
10. use moves = wykorzystanie rusza się use moves
11. watch every move = przyjrzyj się każdy ruch watch every move
12. move designed = ruch zaprojektował move designed
13. make a move = ruszyć się (zebrać się i wyjść) make a move
15. move is intended = ruch jest planowany move is intended
16. move is expected = ruch jest oczekiwany move is expected
20. get a move = dostań ruch get a move
23. reject a move = odrzuć ruch reject a move
24. discuss one's move = dyskutować czyjś ruch discuss one's move
25. take a move = podejmij ruch take a move
26. welcome the move = przyjmij z zadowoleniem ruch welcome the move
27. earn a move = zasłuż na ruch earn a move
28. move is decided = ruch jest rozstrzygnięty move is decided
przymiotnik + move
Kolokacji: 268
bold move • unusual move • smart move • late move • right move • sudden move • wrong move • recent move • similar move • ...
przyimek + move
Kolokacji: 26
after one's move • before one's move • following one's move • including moves • of moves • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.