BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"perform moves" — Słownik kolokacji angielskich

perform moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj ruchy
  1. perform czasownik + move rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They're often on one leg while performing complex moves and must then come to a full stop.

powered by  eTutor logo